Sluníčko


Pěvecký sbor Sluníčko

Sbor žáků 6. - 9. třídy s hudebním zaměřením

   je největším sborem ze všech čtyř oddělení. Je sborem, složeným z nejstarších dětí, které mají již za sebou sborovou průpravu z předchozích oddělení a tvoří ho žáci 6. až 9. třídy s hudebním rozšířením. Za celou historii absolvoval sbor mnoho koncertů, výměnných pobytů, zahraničních zájezdů a soutěžních přehlídek. Z mnoha si také přivezl ocenění. V současné době můžete sbor vidět na koncertech v kladenském regionu a Praze. Město Kladno pravidelně reprezentuje na jeho akcích - např. vystoupení na vánočních trzích, rozsvěcení stromu apod. Tradičně ho můžete vidět také na dvou hlavních koncertních akcích pěveckých sborů školy - Vánočním koncertě a Jarním koncertě v domě kultury Kladno. V roce 2020 se připravuje na celostátní soutěž sborů.


Sbormistr: Bc. Štěpán Pokorný


 - hudební skladatel, dirigent, sbormistr, zpěvák a multi-instrumentalista
Během středoškolských let absolvoval několik ročníků Jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu v Čechách a pravidelně hrával jako barový pianista. V téže době založil s přáteli vokální oktet Regnis, který se poté rozrostl na komorní vokálně-instrumentální těleso. Jazz, umění improvizace, zpěv a nahrávky renomovaného souboru Musica Florea ho později přivedly na dráhu poučené interpretace staré hudby.
Na Pedagogické fakultě UK v Praze vystudoval bakalářský obor sbormistrovství a hudební výchova ve třídě vynikajícího dirgenta a violoncellisty Mga. Marka Štryncla - vedoucího souboru Musica Florea. Zde mimo jiné vystudoval dva semestry hry generálbasu. Pravidelně se účastní Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích jako cembalista a zpěvák.
V současné době působí jako profesionální sólový a ansámblový zpěvák a cembalista / varhaník. Spolupracuje se soubory jako Musica Florea, Victoria Ensemble, Czech Ensemble Baroque, Pražský filharmonický sbor aj...
Jako vystudovaný sbormistr a dirigent si založil vlastní soubor "Humble Ensemble", který se věnuje převážně poučené interpretaci hudby 16. - 19. století, provádí vlastní skladby a věnuje se cross-over a vzdělávacím projektům. V roce 2017 například provedli hudebně-literární projekt "Hudba Pýchy a předsudku" na počest 200 let výročí narození spisovatelky Jane Austen.
Je sbormistrem "Dvořákova komorního sboru" v Kralupech nad Vltavou. Dále vyučuje na anglicko-českém gymnáziu Amazon a soukromě vyučuje hru na klavír a klavírní improvizaci.
Jeho největší vášní je skladba. Je autorem nesčetně žánrově různorodých skladeb klasické i populární kultury. V roce 2019 dosáhl druhého uděleného místa ve skaldatelské soutěži festivalu J. J. Ryby a v roce 2020 zazněla premiéra jeho skaldby na hudebním festivalu Podkrkonošské hudební léto
Vedle těchto činností se rád noří do dalších aspektů uměleckého života. Samostatně se vzdělává ve hře na další hudební nástroje - harfa, kontrabas, flétny, kytara, viola da gamba. Příležitostně se věnuje ladění a servisu hudebních nástrojů a práci se dřevem, výtvarnému umění a psaní a překládání poezie.


Nejnovější články

 

Sbor Sluníčko vystoupil se svým repertoárem na tradičním Vánočním koncertě netradičně na pódiu přímo v zahradě školy

Výběr fotografií z koncertů