Sluníčko


Pěvecký sbor Sluníčko

Sbor žáků 6. - 9. třídy s hudebním zaměřením

   je největším sborem ze všech čtyř oddělení. Je sborem, složeným z nejstarších dětí, které mají již za sebou sborovou průpravu z předchozích oddělení a tvoří ho žáci 6. až 9. třídy s hudebním rozšířením. Za celou historii absolvoval sbor mnoho koncertů, výměnných pobytů, zahraničních zájezdů a soutěžních přehlídek. Z mnoha si také přivezl ocenění. V současné době můžete sbor vidět na koncertech v kladenském regionu a Praze. Město Kladno pravidelně reprezentuje na jeho akcích - např. vystoupení na vánočních trzích, rozsvěcení stromu apod. Tradičně ho můžete vidět také na dvou hlavních koncertních akcích pěveckých sborů školy - Vánočním koncertě a Jarním koncertě v domě kultury Kladno. V roce 2020 se připravuje na celostátní soutěž sborů.


Bc. Lukáš Mekiňa
Bc. Lukáš Mekiňa

Sbormistr: Bc. Lukáš Mekiňa

Narodil se 13. 9. 1989 v Žilině (SVK). Už v dětském věku začal s hudebním vzděláním na Základní umělecké škole v Bytči u pí. uč. Kataríny Šalagové v oboru hra na klavír. Dále si rozšiřuje své hudební vzdělání ve třídě Mgr. Art Františka Hriva, u kterého také pokračuje ve studiu hry na klavír na Státní Konzervatoři v Žilině. Toto studium ukončil absolutoriem.
Po ukončení středoškolského studia nastupuje Lukáš Mekiňa na Univerzitu Mateja Bela v Banské Bytrici, kde se v oboru sbormistrovství dostává do třídy Doc. Štefana Sedlického. Studium ukončil bakalářským titulem a odešel na navazující magisterské studium do Prahy. Zde prvním rokem studoval ve tříde PhDr. Leony Stříteské PhD. a ve druhém roce se dostává do třídy Mgr. Jaroslava Brycha.
Hudbu nejenom studuje, ale věnuje se jí také aktivně. Je bývalým sbormistrem Dětského zboru při ZUŠ v Rajci, Smíšeného pěveckého sboru Gloria Deo v Bytči, bývalým členem Žilinského smíšeného sboru, Univerzitního pěveckého sboru.czadost, Moraviachoru, smíšeného pěveckého sboru při Pedagogické fakulte UK. V současné době působí jako člen Speváckeho Zboru Slovenských Učiteľov. Pracuje jako sbormistr dvou těles dětského pěveckého sboru Sluníčko při Základní škole Moskevská v Kladně a sbormistr Dvořákova komorního sboru v Kralupech nad Vltavou.

Nejnovější články

 

Výběr fotografií z koncertů