Sluníčko


Pěvecký sbor Sluníčko

Sbor žáků 6.- 7. třídy (Sluníčko A), Sbor žáků 8. a 9. třídy (Sluníčko B)

 je sborem, složeným z nejstarších dětí, které mají již za sebou sborovou průpravu z předchozích oddělení a tvoří ho žáci 6. až 9. třídy s hudebním rozšířením. Za celou historii absolvoval sbor mnoho koncertů, výměnných pobytů, zahraničních zájezdů a soutěžních přehlídek. Z mnoha si také přivezl ocenění. V současné době můžete sbor vidět na koncertech v kladenském regionu a Praze. Město Kladno pravidelně reprezentuje na jeho akcích - např. vystoupení na vánočních trzích, rozsvěcení stromu apod. Tradičně ho můžete vidět také na dvou hlavních koncertních akcích pěveckých sborů školy - Vánočním koncertě a Jarním koncertě v domě kultury Kladno. V roce 2020 se připravuje na celostátní soutěž sborů.


Sbor Sluníčko A
Sbor Sluníčko A
Sbor Sluníčko B
Sbor Sluníčko B

Sbormistr: Bc. Jaroslava Poláková

Jaroslava Poláková roz. Kleinová pochází z města Louny, kde od malička navštěvovala místní ZUŠ obor hra na housle, klavír a zpěv. Během studia na gymnáziu navštěvovala pěvecký sbor pod vedením Evy Kleinové. Zde začala projevovat zájem o sbormistroství.

Po maturitě na gymnáziu Václava Hlavatého začala studovat na KJJ v Praze, obor housle. Klasickou hru u Lukáše Kuty, jazz u Maria Illeše a country styl u Věry Kočišové. V rámci studia navštěvovala i hodiny zpěvu u Lívie Ághové. Během studia na KJJ působila ve smyčcovém kvartetu KJJ, začala vystupovat v kapele Funny Orchestra, ve které působí dodnes, a byla součástí dívčího tria String Ladies. Od roku 2008 působí jako prímáška Cimbálové muziky Vladimíra Novotného a od roku 2010 provozuje hudební školičku na Sýkořici, kde předává své zkušenosti a radost z hudby dětem. Momentáně velice úspěšně studuje Univerzitu Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor hudební výchova, sbormistroství a vyučuje hru na klavír v ZUŠ Louny.


Výběr fotografií z koncertů