Sluníčko


Pěvecký sbor Sluníčko

Sbor žáků 6. - 9. třídy s hudebním zaměřením

   je největším sborem ze všech čtyř oddělení. Je sborem, složeným z nejstarších dětí, které mají již za sebou sborovou průpravu z předchozích oddělení a tvoří ho žáci 6. až 9. třídy s hudebním rozšířením. Za celou historii absolvoval sbor mnoho koncertů, výměnných pobytů, zahraničních zájezdů a soutěžních přehlídek. Z mnoha si také přivezl ocenění. V současné době můžete sbor vidět na koncertech v kladenském regionu a Praze. Město Kladno pravidelně reprezentuje na jeho akcích - např. vystoupení na vánočních trzích, rozsvěcení stromu apod. Tradičně ho můžete vidět také na dvou hlavních koncertních akcích pěveckých sborů školy - Vánočním koncertě a Jarním koncertě v domě kultury Kladno. V roce 2020 se připravuje na celostátní soutěž sborů.


Sbormistr: Bc. Štěpán Pokorný


Nejnovější články

 

Výběr fotografií z koncertů