Berušky


Pěvecký sbor Berušky

Sbor žáků 1. třídy s hudebním zaměřením 


   je koncipován jako přípravný sbor pěveckého sboru Sluníčko (Pidisluníčka, Malého sluníčka a Sluníčka). Do Berušek spadají žáci 1.ročníku, tj. šesti a sedmiletí. Tento nejmladší sbor zahajuje své působení zářijovým pěveckým soustředěním ve Šlovicích. Berušky mají sborovou zkoušku vždy v pondělí 5. vyučovací hodinu.

Cílem sborového zpěvu a hudebně pěvecké výchovy je prohloubit u žáka zájem o kolektivní zpěv jako prostředek hudebního vyjadřování. Je tedy nezbytné pěstovat u žáků melodickou, rytmickou, intonační a harmonickou představu, což není možné bez soustavného rozvíjení správných pěveckých návyků včetně hlasové hygieny prostředky dechových, intonačních a rytmických cvičení.

Sbor Berušky byl založen ve školním roce 2009/2010 Mgr. MgA. Alenou Šandovou. V témže roce se zúčastnil pěveckého soustředění ve Šlovicích a společně se sborem Pidisluníčko vystoupil na soutěžní přehlídce Budyňský krokodýl v Budyni nad Ohří . Každoročně se zúčastňuje různých koncertů a vystoupení. 

Mgr. Jaromíra Vránová
Mgr. Jaromíra Vránová

Sbormistr: Mgr. Jaromíra Vránová

absolventka pedagogické fakulty UK Praha obor učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací HV a Tvořivá dramatika. V roce 2005 získala kvalifikaci k výuce hry na flétnu od České hudební společnosti v rámci sekce Léčivá píšťalka pod vedením prof. Václava Žilky. Na ZŠ Moskevská působí jako učitelka 1. st. od roku 1996, od roku 2000 zastává funkci sbormistra v různých odděleních sboru Sluníčko. Zároveň vyučuje HV a hru na flétnu ve třídách s rozšířenou výukou HV na 1. st. Pravidelně se zúčastňuje seminářů České Orffovy společnosti a Klubu sbormistrů NIPOS. Se sbory absolvuje celoročně řadu koncertů a vystoupení.

Nejnovější články


Výběr fotografií z koncertů