Pidisluníčko


Pěvecký sbor Pidisluníčko

Sbor žáků 2. a 3. třídy s hudebním zaměřením

   je druhým přípravným oddělením sboru Sluníčko (Malého a Velkého Sluníčka) a navazuje rozsahem své činnosti na přípravné oddělení žáků 1.ročníku (oddělení Berušky). Činnost zahajuje těleso úvodním pěveckým soustředěním ve Šlovicích, pravidelné schůzky jsou pak vždy ve čtvrtek od října do května. Do Pidisluníčka spadají žáci 2. a 3. ročníků, tj. děti ve věku sedm až devět let.

Cílem sborového zpěvu je soustavné prohlubování pěveckých dovedností, tedy správného vedení hlasové hygieny, držení pěveckého postoje těla, hlubokého dýchání, správné výslovnosti, nastavení vokálů a přirozeného rozeznění a posazení tónů s využitím všech rezonančních prostor zcela přirozeným způsobem.

Sbor Pidisluníčko byl založen ve školním roce 1999/2000 Mgr. Evou Moučkovou jako přípravný sbor pro koncertní sekci sboru Sluníčko. Pravidelně se zúčastňuje různých koncertů a vystoupení, spolupracuje s Městskou knihovnou v Kladně a p. P. Povondrou v rámci vyhlášení literární a výtvarné soutěže Kladenská veverka. Každoročně vystupuje se svým programem na akci Den hudby Kladno. 

Sbormistři:

Jana Pilařová


Bc. Klára Miškovská


Nejnovější články


V sobotu 3. 12. 2022 vystoupil sbor Pidisluníčko jako host na vánočním koncertě souboru Vějíř Kladno. Dětem se vystoupení moc povedlo a koncert si moc užily. Za skvělou přípravu žáků patří poděkování jejich sbormistryním Janě Pilařové a Kláře Miškovské

Ve čtvrtek 12. června vystoupil sbor Pidilsuníčko, pod vedením Mgr. Jaromíry Vránové, na Jarním koncertě sboru Smetana-Slovanka, který se uskutečnil v aule kladenského gymnázia. Pro všechny děti ze sboru Pidisluníčko byla tato spolupráce velkým zážitkem.

Pěvecký sbor Pidisluníčko pod vedením sbormistryně Mgr. Jaromíry Vránové vystoupil na akci při příležitosti vyhlášení výsledků výtvarné soutěže v kladenské městské knihovně.

Sbor Pidisluníčko vystoupil se svým repertoárem na tradičním Vánočním koncertě netradičně na pódiu přímo v zahradě školy

Výběr fotografií z koncertů