Pidisluníčko


Pěvecký sbor Pidisluníčko

Sbor žáků 2. a 3. třídy s hudebním zaměřením

   je druhým přípravným oddělením sboru Sluníčko (Malého a Velkého Sluníčka) a navazuje rozsahem své činnosti na přípravné oddělení žáků 1.ročníku (oddělení Berušky). Činnost zahajuje těleso úvodním pěveckým soustředěním ve Šlovicích, pravidelné schůzky jsou pak vždy ve čtvrtek od října do května. Do Pidisluníčka spadají žáci 2. a 3. ročníků, tj. děti ve věku sedm až devět let.

Cílem sborového zpěvu je soustavné prohlubování pěveckých dovedností, tedy správného vedení hlasové hygieny, držení pěveckého postoje těla, hlubokého dýchání, správné výslovnosti, nastavení vokálů a přirozeného rozeznění a posazení tónů s využitím všech rezonančních prostor zcela přirozeným způsobem.

Sbor Pidisluníčko byl založen ve školním roce 1999/2000 Mgr. Evou Moučkovou jako přípravný sbor pro koncertní sekci sboru Sluníčko. Pravidelně se zúčastňuje různých koncertů a vystoupení, spolupracuje s Městskou knihovnou v Kladně a p. P. Povondrou v rámci vyhlášení literární a výtvarné soutěže Kladenská veverka. Každoročně vystupuje se svým programem na akci Den hudby Kladno. 

Sbormistři:

Mgr. Jaromíra Vránová

absolventka pedagogické fakulty UK Praha obor učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací HV a Tvořivá dramatika. V roce 2005 získala kvalifikaci k výuce hry na flétnu od České hudební společnosti v rámci sekce Léčivá píšťalka pod vedením prof. Václava Žilky. Na ZŠ Moskevská působí jako učitelka 1. st. od roku 1996, od roku 2000 zastává funkci sbormistra v různých odděleních sboru Sluníčko. Zároveň vyučuje HV a hru na flétnu ve třídách s rozšířenou výukou HV na 1. st. Pravidelně se zúčastňuje seminářů České Orffovy společnosti a Klubu sbormistrů NIPOS. Se sbory absolvuje celoročně řadu koncertů a vystoupení.

Mgr. Lenka Aulíková

Sbormistr: Mgr. Jaromíra Vránová

absolventka pedagogické fakulty UK Praha obor učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací HV a Tvořivá dramatika. V roce 2005 získala kvalifikaci k výuce hry na flétnu od České hudební společnosti v rámci sekce Léčivá píšťalka pod vedením prof. Václava Žilky. Na ZŠ Moskevská působí jako učitelka 1. st. od roku 1996, od roku 2000 zastává funkci sbormistra v různých odděleních sboru Sluníčko. Zároveň vyučuje HV a hru na flétnu ve třídách s rozšířenou výukou HV na 1. st. Pravidelně se zúčastňuje seminářů České Orffovy společnosti a Klubu sbormistrů NIPOS. Se sbory absolvuje celoročně řadu koncertů a vystoupení.

Sbormistr: Mgr. Lenka Aulíková


Nejnovější články


Sbor Pidisluníčko vystoupil se svým repertoárem na tradičním Vánočním koncertě netradičně na pódiu přímo v zahradě školy

Výběr fotografií z koncertů