Pidisluníčko


Pěvecký sbor Pidisluníčko

Sbor žáků 2. a 3. třídy s hudebním zaměřením

   je druhým přípravným oddělením sboru Sluníčko (Malého a Velkého Sluníčka) a navazuje rozsahem své činnosti na přípravné oddělení žáků 1.ročníku (oddělení Berušky). Činnost zahajuje těleso úvodním pěveckým soustředěním ve Šlovicích, pravidelné schůzky jsou pak vždy ve čtvrtek od října do května. Do Pidisluníčka spadají žáci 2. a 3. ročníků, tj. děti ve věku sedm až devět let.

Cílem sborového zpěvu je soustavné prohlubování pěveckých dovedností, tedy správného vedení hlasové hygieny, držení pěveckého postoje těla, hlubokého dýchání, správné výslovnosti, nastavení vokálů a přirozeného rozeznění a posazení tónů s využitím všech rezonančních prostor zcela přirozeným způsobem.

Sbor Pidisluníčko byl založen ve školním roce 1999/2000 Mgr. Evou Moučkovou jako přípravný sbor pro koncertní sekci sboru Sluníčko. Pravidelně se zúčastňuje různých koncertů a vystoupení, spolupracuje s Městskou knihovnou v Kladně a p. P. Povondrou v rámci vyhlášení literární a výtvarné soutěže Kladenská veverka. Každoročně vystupuje se svým programem na akci Den hudby Kladno. 

Nejnovější články


Výběr fotografií z koncertů