Malé Sluníčko


Pěvecký sbor Malé sluníčko

Sbor žáků 4. a 5. třídy s hudebním zaměřením

   je druhým nejpočetnějším sborem. Žáci si během dvou let rozšiřují své dovednosti o repertoár ve vícehlasu. Sbor absolvuje během roku několik koncertů v Kladně a jeho okolí. Pravidelně vystupuje na Vánočním koncertě a Jarním koncertě sborů v domě kultury Kladno. V roce 2019 sbor uspěl v celostátní soutěži školních sborů a reprezentoval středočeský kraj na celostátní přehlídce sborů v Uničově. V roce 2020 se na tuto soutěž připravuje opět.

Malé sluníčko na celostátní přehlídce sborů, Uničov 2019
Malé sluníčko na celostátní přehlídce sborů, Uničov 2019
Bc. Lukáš Mekiňa
Bc. Lukáš Mekiňa

Sbormistr: Bc. Lukáš Mekiňa

Narodil se 13. 9. 1989 v Žilině (SVK). Už v dětském věku začal s hudebním vzděláním na Základní umělecké škole v Bytči u pí. uč. Kataríny Šalagové v oboru hra na klavír. Dále si rozšiřuje své hudební vzdělání ve třídě Mgr. Art Františka Hriva, u kterého také pokračuje ve studiu hry na klavír na Státní Konzervatoři v Žilině. Toto studium ukončil absolutoriem.

Po ukončení středoškolského studia nastupuje Lukáš Mekiňa na Univerzitu Mateja Bela v Banské Bytrici, kde se v oboru sbormistrovství dostává do třídy Doc. Štefana Sedlického. Studium ukončil bakalářským titulem a odešel na navazující magisterské studium do Prahy. Zde prvním rokem studoval ve tříde PhDr. Leony Stříteské PhD. a ve druhém roce se dostává do třídy Mgr. Jaroslava Brycha.
Hudbu nejenom studuje, ale věnuje se jí také aktivně. Je bývalým sbormistrem Dětského zboru při ZUŠ v Rajci, Smíšeného pěveckého sboru Gloria Deo v Bytči, bývalým členem Žilinského smíšeného sboru, Univerzitního pěveckého sboru.czadost, Moraviachoru, smíšeného pěveckého sboru při Pedagogické fakultě UK. V současné době působí jako člen Speváckeho Zboru Slovenských Učiteľov. Pracuje jako sbormistr dvou těles dětského pěveckého sboru Sluníčko při Základní škole Moskevská v Kladně a sbormistr Dvořákova komorního sboru v Kralupech nad Vltavou.

Nejnovější články


Výběr fotografií z koncertů